GSM-PRO2 | DÉ OPLOSSING

GSM-PRO2 heeft de mogelijkheid om op afstand sensoren en actoren te monitoren en aan te sturen, zonder afhankelijk te zijn van de interne IT netwerk infra structuur. De GSM-PRO2 module werkt via het 4G/3G/2G netwerk van een willekeurige provider en met een abonnement of prepaid simkaart. De GSM-PRO2 module functioneert standalone en in reeds bestaande processen. Bijvoorbeeld parallel aan een PLC.

De GSM-PRO2 module kan via diverse kanalen communiceren met de gebruikers. Voor een realtime ervaring is de CONTA-SUPERVISION IoT portal een must.

GSM-PRO2
Conta-Supervision

CONTA-SUPERVISION

De CONTA-SUPERVISION IoT portal is verkrijgbaar via een webbrowser en een App versie welke te downloaden is in de Apple Store of Google Play Store. De CONTA-SUPERVISION IoT portal wordt gesynchroniseerd doormiddel van de cloud. Dit vereist een dataverbinding op de apparaten waar de IoT portal op geïnstalleerd is en de GSM-PRO2 module(s). De synchronisatie kan realtime worden ingesteld of in bepaalde tijdsintervallen. Realtime kan met name van belang zijn bij analoge ingangen, zoals bijvoorbeeld bij vloeistofniveaus, gewicht of temperatuur metingen. De CONTA-SUPERVISION IoT portal wordt elke keer gesynchroniseerd bij over- of onderschrijding van de grenswaarde of een stijgende danwel dalende flank.

GSM-PRO2 APP

Naast de CONTA-SUPERVISION App blijft de GSM-PRO2 App vooralsnog actief. De GSM-PRO2 App wordt alleen gesynchroniseerd als de App handmatig gesynchroniseerd wordt of als grenswaarden worden overschreden. Bij het aansturen van een uitgang wordt op achtergrond een sms verstuurd naar de GSM-PRO2 I/O communicatie module en de App wordt vervolgens gesynchroniseerd via een dataverbinding naar de cloud en van de cloud naar de GSM-PRO2 App.

Parallel aan de CONTA-SUPERVISION IoT portal/App en de GSM-PRO2 App blijft de GSM-PRO2 module ook sms en/of e-mail berichten versturen naar de ingestelde contacten van een ingang bij verandering (digitaal) of bij overschrijden van de grenswaarde (analoog).

GSM-PRO2 app

PER SMS

Geen behoefte om de GSM-PRO2 via de IoT portal of App’s te bedienen of te monitoren? Niet getreurd, ook zonder de IoT portal of de app kan de GSM-PRO2 I/O communicatie module gewoon ingezet worden. Kies een logisch sms commando om de uitgang aan of uit te schakelen en de uitgang wordt geschakeld met dit commando. De module kan een sms bericht versturen ter bevestiging naar de afzender. Uitgangen kunnen zo worden ingesteld dat deze alleen voor geselecteerde gebruikers toegankelijk zijn. Dit om misbruik te voorkomen.

Per SMS

Handige applicaties voor elke oplossing!

Storingsmelding

STORINGSMELDING

Gaat een machine op storing, dan kan er een waarschuwing verstuurd worden naar de service monteur of het team om downtijden te minimaliseren. De GSM-PRO2 module verstuurd dan een sms bericht of e-mail naar een geselecteerde groep gebruikers. De module kan ook één voor één een groep gebruikers opbellen voor extra attentie. Er wordt een telefoon gesprek opgezet, maar er worden geen kosten in rekening gebracht, omdat de verbinding verbroken wordt net voor het opnemen van de telefoon. De module heeft de mogelijkheid om een cyclus af te gaan totdat iemand reageert met het juiste codewoord om de module te stoppen of totdat het maximaal aantal cycli bereikt is.

Indien de service monteur het noodzakelijk acht kan deze uitgang(en) schakelen van de GSM-PRO2 module om niet kritische processen op afstand buitenwerking te stellen.

SIGNALERING | BEWAKING

Beregeningsinstallaties worden vaak aan het einde van de dag en in de nacht toegepast. Door de GSM-PRO2 module in de elektrische installatie te integreren kan deze detecteren wanneer de haspel binnen is en kan er vanuit de module een oproep of een melding verstuurd worden. Op deze wijze weet de agrariër dat de haspel gereed is en kan deze desgewenst verplaatst worden om elders in te zetten. Hierdoor kan de agrariër maximaal genieten van zijn nachtrust. Ook kan gedurende de dag de haspel gereed gezet worden en kan deze op afstand geactiveerd worden.

Signalering | Bewaking
Schakelkast

SCHAKELKAST

In een schakelkast komen diverse signalen bij elkaar. Stroom en spanning gestuurde signalen, analoge en digitale signalen. Het ene signaal is belangrijker dan het andere. Als de GSM-PRO2 I/O communicatie  module onvoldoende in- en of uitgangen heeft, dan kan deze flexibel uitgebreid worden met meerdere extensies. Deze signalen kunnen gekoppeld worden aan de GSM-PRO2 I/O communicatie module en deze kan vervolgens meldingen versturen bij het overschrijden van de onder en of bovengrenswaarden, dan wel de op- of neergaande flanken. Wordt er een storing gedetecteerd of schakelt een medewerker lokaal een machine uit, dan kan meteen een melding worden gestuurd naar de technische dienst om op deze manier downtijden te minimaliseren.

Meer weten over CONTA-SUPERVISION of GSM-PRO2?

Meer weten over CONTA-SUPERVISION of GSM-PRO2?

Vraag een demo aan

GSM-PRO2 I/O COMMUNICATIE | MODULES EN EXTENSIES

GSM-PRO2 MODULE

GSM-PRO2-4G

De GSM-PRO2 I/O communicatie module heeft 2 universele ingangen en 1 digitale relais uitgang. De universele ingangen kunnen in analoge modus of digitale modus functioneren. In de digitale modus kan de module een e-mail, sms of een oproep uitsturen bij verandering van een flank. In de analoge modus kan de module een e-mail, sms of oproep uitsturen bij het overschrijden van de onder- en bovengrenswaarde. In de CONTA-SUPERVISION  IoT portal en App worden de waardes real-time weergegeven en met een druk op de knop kunnen de uitgangen bediend worden.

Naast de universele ingangen heeft de GSM-PRO2 ook nog een teller ingang. Deze kan aan de hand van pulsen bijvoorbeeld het aantal kWh bijhouden. Het uitgangsrelais is een wisselcontact welke belast mag worden tot max 10 ampère bij 230V AC. De GSM-PRO2 I/O communicatie module maakt gebruikt van 4G, 3G of 2G frequentie banden.

GSM-PRO2E-4G

De GSM-PRO2E I/O communicatie module is de grotere broer van de GSM-PRO2-4G. Deze heeft 10 universele ingangen en 4 digitale relais uitgangen. De universele ingangen kunnen in analoge modus of digitale modus functioneren. In de digitale modus kan de module een e-mail, sms of een oproep uitsturen bij verandering van een flank. In de analoge modus kan de module een e-mail, sms of oproep uitsturen bij het overschrijden van de onder- en bovengrenswaarde. In de CONTA-SUPERVISION  IoT portal en App worden de waardes realtime weergegeven en met een druk op de knop kunnen de uitgangen bediend worden.

Naast de universele ingangen heeft de GSM-PRO2E ook nog een teller ingang. Deze kan aan de hand van pulsen bijvoorbeeld het aantal kWh bijhouden. De uitgangsrelais zijn wisselcontacten welke belast mogen worden tot max 10 ampère bij 230V AC per relais. De GSM-PRO2E maakt gebruikt van 4G, 3G of 2G frequentie banden.

GSM-PRO2E MODULE
GSM-PRO2-extensies

GSM-PRO2 EXTENSIES

Zijn de in- en uitgangen van de I/O communicatie ontoereikend dan is het mogelijk om de basismodule uit te breiden met extensies om zo uitgebreidere processen te kunnen monitoren en te besturen op afstand. Door het modulaire systeem kunnen de extensies gemakkelijk aan de hoofdmodule gekoppeld worden. Elke module kan voorzien worden van herkenbare naam die in alle applicaties weergegeven wordt.

EXTENSIES | DIGITAAL IN

De digital ingangsmodule heeft 10 ingangen die voorzien kunnen worden van een eigen naam, die in alle applicaties weergegeven wordt. Bij het wijzigen van een flank van hoog naar laag kan een melding weergegeven worden in de CONTA-SUPERVISION IoT portal of App. Of kan er een bericht worden verstuurd per sms of e-mail. Ook kan er een oproep geïnitieerd worden. Per ingang is er een LED indicatie die aangeeft of de ingang hoog of laag is. Een status LED geeft aan of de extensie juist functioneert.

Extensies digitaal in
Extensies digitaal uit

EXTENSIES | DIGITAAL UIT

De digitale uitgangsmodule heeft 4 relais uitgangen. Elke uitgang kan voorzien worden van een logische naam welke wordt weergegeven in alle applicaties. Via de CONTA-SUPERVISION IoT portal en de App kan de uitgang realtime geschakeld worden. Ook kan de uitgang geschakeld worden door het versturen van een SMS commando. De commando tekst kan zelf bepaald worden. De extensie heeft de mogelijkheid om een terugkoppeling te versturen door middel van SMS bericht of e-mail. In de CONTA-SUPERVISION IoT Portal en App wordt de melding kort zichtbaar, waarna deze in de event lijst geplaatst wordt. De uitgang kan aan/uit geschakeld worden of kan een puls geven voor een zelf te bepalen tijdsduur. De uitgangsmodule heeft twee uitvoeringen, een 24V DC en een 12V DC.

EXTENSIES | ANALOOG IN

De analoge ingangsextensie heeft 8 analoge ingangen die reageren op spanning (0V – 10V DC) of stroom (0mA – 20 mA) en daarnaast kunnen NTC, PT1000 of NI1000 temperatuur sensoren rechtstreek aan een ingang aangesloten worden. Elke ingang kan voorzien worden van een eigen eenheid met een minimale en maximale waarde. Elke ingang heeft een onder- en bovengrenswaarde. Bij het passeren van deze waardes kan de module een melding versturen. Dit doet de extensie naar de geselecteerde contacten per sms of e-mail. In de CONTA-SUPERVISION IoT portal en App wordt de melding weergegeven op het beeldscherm. De tekst van de melding is vrij kiesbaar. De melding kan meteen verstuurd worden, vertraagd worden of pas na een minimale verandering. Dit is met name handig bij vloeistoftanks door schommelingen in niveaus. Bij elke ingang kan gekozen worden of deze gelogd dient te worden met dezelfde interval als de hoofdmodule.

Extensies analoog in
Extensies analoog uit

EXTENSIES | ANALOOG UIT

De analoge extensie module heeft 4 uitgangen die 0V- 10V DC uitsturen. Aan elke uitgang kunnen gebruikers toekend worden die de uitgang kunnen bedienen. Het spanningsniveau kan in 5 stappen met sms commando’s gevarieerd worden of traploos in de CONTA-SUPERVISION IoT portal of App. Elke ingang kan voorzien worden van een logische naam, evenals de module.

EXTENSIES | CONNECTIE

De PRO-CON module is bedoeld om verbinding te maken met een PLC via het MODBUS RTU RS232 protocol. Een PLC kan een bepaalde waarde schrijven in een bepaald register. Door de verandering van waarde kan de module een e-mail of sms bericht versturen. Ook kan de CONTA-CON een bepaald register van bijvoorbeeld een PLC overschrijven, waardoor hier bijvoorbeeld een actie mee gestart kan worden.

Daarnaast kan de PRO-CON extensie gebruikt worden om een extra voeding aan te sluiten in het geval als er meerdere extensies worden ingezet.

Extensies connectie