TELLERINGANG

Geef de teller een duidelijke naam. Aan de teller kan een eenheid toegekend worden samen met het aantal pulsen per eenheid. De teller telt maximaal 1000 pulsen per seconde. Verder kan een drempelwaarde ingevoerd worden. Zodra deze bereikt wordt verstuurd de GSM-PRO2(E) module een melding.

Telleringang