UNIVERSELE INGANGEN

Afhankelijk van het aangeboden signaal kan de universele ingang van de GSM-PRO2 module functioneren in digitale of analoge modus. Dit biedt maximale flexibiliteit in de ontwerpfase. In het geval van wijziging in het signaal, kan de universele ingang eenvoudig van analoog naar digitaal of visa versa omgeschakeld worden. Elke ingang kan herkenbaar worden voorzien van een eigen naam. Deze wordt in alle applicaties weergegeven. Bij elke ingang kan bepaald worden welk contact de melding moet ontvangen en op welke wijze. Per sms, email of een via oproep. In de CONTA-SUPERVISON IoT portal en App wordt de melding eerst rechtsonder weergegeven en vervolgens verplaatst naar de event lijst.

Universele ingangen
Universele ingangen digitaal

UNIVERSELE INGANGEN | DIGITAAL

Wanneer de GSM-PRO2 I/O module ingangen in de digitale modus staat dan verstuurd de I/O module een melding bij verandering van de flank. Zodra het aangeboden ingangssignaal hoger is dan 6 volt en lager dan 30 volt, dan wordt dit als een 1 gezien door de I/O module. Zodra het signaal onder de 3 volt komt, dan is dit een 0. Bij elke verandering kan de module een melding uitsturen. De melding kan meteen verstuurd worden of vertraagd in een zelf te bepalen tijdspad. De tekst van de melding kan voor de op- en neergaande flank zelf ingesteld worden, al dan niet bijgevoegd met de datum, tijdstip, ingangs- en naam van de module. Elke digitale ingang is verder te voorzien van een mogelijkheid om de bedrijfsuren van de ingang te tellen. In de CONTA-SUPERVISION IoT portal en App worden de ingangen grafisch weergegeven. Tevens worden in de event lijst de meldingen bijgehouden.

UNIVERSELE INGANGEN | ANALOOG

De analoge ingang van de GSM-PRO2 I/O module is instelbaar in spanning ( 0V – 10V) of stroom (0mA – 20mA). De module kan op drie punten een melding versturen. Bij het overschrijden van de bovengrens, terug binnen het normale bereik of bij het overschrijden van de ondergrens. Er kan voor elke overschrijding van een grens een eigen tekst ingegeven worden. Naast een vertraging van de melding bestaat bij de analoge ingang ook de mogelijkheid om een minimale verandering aan te geven. Dit is handig wanneer bijvoorbeeld een vloeistofniveau wordt gemeten en deze schommelt. Deze minimale verandering kan ingevoerd worden om te voorkomen dat de module ongewenste meldingen verstuurd bij het overschrijden van de grenswaarden. In de CONTA-SUPERVISION IoT portal worden de waardes realtime weergegeven en worden de overschrijdingen rechtsonder vermeldt. Deze worden tevens toegevoegd aan de event lijst.

Universele ingangen analoog
Universele ingangen herhaalfunctie

UNIVERSELE INGANGEN | HERHAALFUNCTIE

Bij het activeren van de herhaalfunctie wordt er een melding verstuurd naar de ingestelde contacten, totdat deze wordt gestopt door het versturen van een zelf te bepalen sms code of tot wanneer de vrij instelbare maximalen (keren dat de herhaal lus actief is), is bereikt.

UNIVERSELE INGANGEN | ANALOOG (log functie)

Bij de analoge ingangen bestaat de mogelijkheid om een logfunctie te activeren. Deze kan de ingangen in bepaalde intervallen loggen van 10 minuten tot en met 60 minuten, in zes stappen.

Universele ingangen analoog log functie
Universele ingangen meldingen

UNIVERSELE INGANGEN | MELDINGEN

Wordt er een signaal gedetecteerd aan een ingang dan kan de I/O module een melding laten zien in de CONTA-SUPERVISION IoT portal of App, GSM-PRO2 App,  een sms en/of e-mail bericht versturen of een oproep initiëren.