EXTENSIES

Het voordeel van de GSM-PRO2 systeem is dat het modulair is opgebouwd. Heeft de hoofdmodule onvoldoende in- of uitgangen, dan kan deze bijna eindeloos worden uitgebreid met digitale dan wel analoge in- en uitgangen.

Koppel deze eenvoudig aan elkaar. Ga in de setup software naar het IO tabblad en selecteer vervolgens uitbreidingen. Haal het kapje van de extensie en selecteer met behulp van de draaischakelaars het adres. De onderste draaischakelaar is voor de enkele waardes en de bovenste voor de 10-tallen. Vul hetzelfde adres in en kies extensie module in de setup software. Let op: de GSM-PRO2 module moet eerst herstarten voordat de extensie module herkend wordt.

Extensies
Extensies digitaal in

EXTENSIES | DIGITAAL IN

De 10DI extensie kan voorzien worden van een herkenbare naam welke in alle applicaties wordt weergegeven. Ditzelfde geldt voor de individuele ingangen. De GSM-PRO2 module verstuurd een e-mail, sms of kan een oproep doen bij een wijziging van een flank. Het te versturen bericht kan zelf worden bepaald. In de CONTA-SUPERVISION IoT portal wordt het bericht weergegeven op het scherm en wordt daarna in de event lijst geplaatst. Bij de melding kan verder de datum, tijdstip, module-, extensie- en ingangsnaam worden weergegeven. Per ingang kunnen contacten toegevoegd worden die een melding dienen te ontvangen. Per ingang is er een LED indicatie die aangeeft of de ingang hoog of laag is. Een status LED geeft aan of de extensie juist functioneert.

EXTENSIES | DIGITAAL UIT

De digitale uitgangsmodule heeft 4 uitgangen. De extensie kan voorzien worden van een eigen herkenbare naam welke wordt weergegeven in alle applicaties. Elke uitgang heeft verder de mogelijkheid om voorzien te worden van een logische naam. Uitgangen kunnen bestuurd worden door een zelf te bepalen sms commando dat naar de GSM-PRO2 module verstuurd kan worden. Ter bevestiging kan de GSM-PRO2 module ook een e-mail of een sms versturen naar de gebruiker die de uitgang bediend heeft. Realtime kan de uitgang bediend worden via de CONTA-SUPERVISION IoT portal. In de CONTA-SUPERVISION IoT portal en App wordt de melding kort zichtbaar, waarna deze in de event lijst geplaatst wordt. De uitgang kan aan/uit geschakeld worden of kan een puls geven voor een zelf te bepalen tijdsduur. Elk relaisuitgang kan maximaal 16A / 250V UC schakelen per uitgang. Per extensie mag maximaal 32A / 250V UC geschakeld worden.

Extensies digitaal uit
Extensies analoog in

EXTENSIES | ANALOOG IN

De analoge extensie heeft 8 analoge ingangen die reageren op spanning  (0V – 10V DC) of stroom (0mA – 20 mA). Daarnaast kunnen NTC, PT1000 of NI1000 temperatuur sensoren rechtstreek op een ingang aangesloten worden. Elke ingang kan voorzien worden van een eigen eenheid met een minimale en maximale waarde. Elke ingang heeft een onder- en bovengrens waarde. Bij het overschrijden van deze waardes kan de GSM-PRO2 module een melding versturen. Dit doet de extensie naar gedefinieerde contacten per e-mail of sms. Voor extra attentiewaarde kan de GSM-PRO2 module ook een oproep plaatsen. In de CONTA-SUPERVISION IoT portal en App wordt de melding weergegeven op het beeldscherm en toegevoegd aan de event lijst. De tekst van deze melding is vrij kiesbaar. Een melding kan meteen verstuurd worden, vertraagd of pas na een minimale verandering. Dit is bijvoorbeeld handig bij vloeistoftanks waarbij het niveau kan schommelen. Bij elke ingang kan bepaald worden of deze gelogd dient te worden in dezelfde interval als de GSM-PRO2 module. Als een temperatuur sensor aangesloten wordt dan kan een offset waarde ingevoerd worden om de temperatuur te kalibreren. Ook deze extensie kan voorzien worden van een eigen naam en elke ingang kan een logische naam toegekend krijgen die in alle applicaties weergegeven wordt.

EXTENSIES | ANALOOG UIT

De analoge extensie module heeft 4 uitgangen die 0V – 10 V DC uitsturen. Aan elke uitgang kunnen gebruikers toegekend worden die de uitgang mogen bedienen. Het spanningsniveau kan in vijf instelbare stappen met zelf te bepalen sms commando’s aangepast worden. In de CONTA-SUPERVISION IoT portal kan een uitgang traploos aangestuurd worden. Elke ingang kan voorzien worden van een logische naam, evenals de extensie zelf.

Uitgang bedienen